สถานที่เที่ยววัด ยอดนิยมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ...


ชมเจดีย์เจ็ดยอดและลายปูนปั้นอันงดงาม วัดเจ็ดยอด

วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอดห...


ชมอุโบสถออกแบบโดยศิลปินชื่อดังที่วัดร่องขุน

วัดร่องขุน เป็นวัดที่มีความอ่อนช้อย สวยงามโดดเด่น ในขณะนี้สร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จไปแล้วบางส่วน ภายในพระอุโบสถอยู่ระหว่างการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและปั้นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงภาพพิมพ์...


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไ...


ชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไชยา ที่ วัดเวียง วัดหลง วัดแก้ว (วัดรัตนาราม)

บริเวณที่ตั้งวัดเวียง วัดหลง และวัดแก้ว สันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองไชยาโบราณ วัดทั้งสามแห่งตั้งอยู่ใกล้กันเรียงไปในแนวเหนือใต้ตามแนวสันทรายโบราณ ปัจจุบันทั้งสามวัดแทบไม่เหลือหลักฐานทางประวิติ...


นมัสการพระธาตุเก่าแก่ และเสาสะดือเมือง 108 หลักที่วัดพระธาตุดอยจอมทอง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ...


วัดเข้าสุวรรณประดิษฐ์

วัดเข้าสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงปากอ่าวบ้านดอน ภายในเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองให้ความเคารพ ศรัทธา นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ขึ้นมายังบร...


ชมเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ไหว้เสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง

เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2088 วัดเจดีย์หลวงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ค...


ชมถ้ำปลาตามตำนานโยนกที่วัดถ้ำปลา

วัดถ้ำปลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานผูกโยงกับเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองโยนก อยู่ติดเทือกดอยนางนอน ลักษณะเป็นเขาหินปูน ถ้ำสองถ้ำ ซึ่งมีลำธารเล็กๆ นักท่องเที่ยวมักแวะไปชมตลอดปี

บันไม้แกะสลักประดับกระจกที่วัดต้นเกว๋น

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดต้นเกว๋นนั้นแสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งแม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบศิลปะดั้งเดิม สมาคมสถาปนิกสยามจึงประกาศยก...
  


ที่เที่ยวแนะนำในหน้าร้อน

เกาะเสม็ด หาดทรายแก้ว

ไประยองต้อง”เกาะเสม็ด” เชื่อได้เลยว่าถ้าพูดถึงจั...

หาดหัวหิน

ด้วยเสน่ห์ของหาดหัวหินที่มีหาดทรายขาวสะอาดและกว้างยาวสุดสายตาความยา...

เกาะ สมุย

เกาะสมุยเป็นเกาะใหญ่ที่สุดและมีคนอยู่อาศัยมากที่สุดในสุราษฎร...

เกาะช้าง

เกาะช้าง จ.ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,...