สถานที่เที่ยววัด ยอดนิยมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ...


ชมอุโบสถออกแบบโดยศิลปินชื่อดังที่วัดร่องขุน

วัดร่องขุน เป็นวัดที่มีความอ่อนช้อย สวยงามโดดเด่น ในขณะนี้สร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จไปแล้วบางส่วน ภายในพระอุโบสถอยู่ระหว่างการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและปั้นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงภาพพิมพ์...


ชมเจดีย์เจ็ดยอดและลายปูนปั้นอันงดงาม วัดเจ็ดยอด

วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอดห...


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไ...


นมัสการพระธาตุเก่าแก่ และเสาสะดือเมือง 108 หลักที่วัดพระธาตุดอยจอมทอง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ...


ชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไชยา ที่ วัดเวียง วัดหลง วัดแก้ว (วัดรัตนาราม)

บริเวณที่ตั้งวัดเวียง วัดหลง และวัดแก้ว สันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองไชยาโบราณ วัดทั้งสามแห่งตั้งอยู่ใกล้กันเรียงไปในแนวเหนือใต้ตามแนวสันทรายโบราณ ปัจจุบันทั้งสามวัดแทบไม่เหลือหลักฐานทางประวิติ...


วัดเข้าสุวรรณประดิษฐ์

วัดเข้าสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงปากอ่าวบ้านดอน ภายในเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองให้ความเคารพ ศรัทธา นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ขึ้นมายังบร...


ชมเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ไหว้เสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง

เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2088 วัดเจดีย์หลวงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ค...


ชมถ้ำปลาตามตำนานโยนกที่วัดถ้ำปลา

วัดถ้ำปลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานผูกโยงกับเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองโยนก อยู่ติดเทือกดอยนางนอน ลักษณะเป็นเขาหินปูน ถ้ำสองถ้ำ ซึ่งมีลำธารเล็กๆ นักท่องเที่ยวมักแวะไปชมตลอดปี

บันไม้แกะสลักประดับกระจกที่วัดต้นเกว๋น

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดต้นเกว๋นนั้นแสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งแม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบศิลปะดั้งเดิม สมาคมสถาปนิกสยามจึงประกาศยก...
  


ที่เที่ยวแนะนำในหน้าร้อน

เกาะเสม็ด หาดทรายแก้ว

ไประยองต้อง”เกาะเสม็ด” เชื่อได้เลยว่าถ้าพูดถึงจั...

หาดหัวหิน

ด้วยเสน่ห์ของหาดหัวหินที่มีหาดทรายขาวสะอาดและกว้างยาวสุดสายตาความยา...

เกาะช้าง

เกาะช้าง จ.ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,...

เกาะ สมุย

เกาะสมุยเป็นเกาะใหญ่ที่สุดและมีคนอยู่อาศัยมากที่สุดในสุราษฎร...